LINE CORRECTION

VYSOKO ÚČINNÁ STAROSTLIVOSŤ PROTI VŠETKÝM TYPOM VRÁSOK


Rôzne typy vrások, vznikajúce počas života, si vyžadujú vzájomne sa dopĺňajúce prístupy na ich elimináciu. LINE CORRECTION bol vyvinutý ako alternatívne riešenie k estetickým injekčným zákrokom. Zloženie produktov obsahuje bio-mimetické a antioxidačné účinné zložky pre rýchle a dlhodobé riešenie všetkých typov vrások - dynamických, statických aj vrások, ktoré vznikajú z oxidačného stresu.