?>

Aktualita

14.10.2017

3. ODBORNO - PREZENTAČNÝ KOZMETICKÝ KONGRES

Aj náš tím Ericson Laboratoire bol súčasťou výborného odborno- vzdelávacieho podujatia pre všetku odbornú verejnosť z oblasti kozmetiky a krásy.