CHRONOSLIM

Exkluzívny produkt využívajúci najnovšie poznatky chronobiológie.


CHRONOSLIM 360 Vám pomôže dosiahnuť Vaše ciele v chudnutí, využitím princípov chronobiológie. Chronobiológia zohľadňuje aktivity orgánov a stav metabolizmu zapojených pri energetických procesoch v tele v priebehu celého dňa. Chronobiológia je jedným z kľúčových princípov chudnutia. Chronoslim 360 je založený na pravidelnej konzumácii “slimming sticks” v určitý čas počas dňa v priebehu 6 dní na obnovu energie. Tento program je prezentovaný v týždennej forme pri súbežnom dodržiavaní programu.